Expertise

  

        Familierecht specialist
 
Bijvoorbeeld: Alimentatieberekening, echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, gezagskwesties, omgang, erkenning, ondertoezichtstelling, (opstellen of bijstellen van) ouderschapsplan, erfrecht, mediation (ook tijdens huwelijk) e.a

Ook collaboratieve geschiloplossing: dat wil zeggen beide partijen met eigen advocaat gezamenlijk aan tafel zonder tussenkomst van de rechter.
                         Mediation/ Conflictbemiddeling
 
Mr. Kalkman is Mediator/bemiddelaar en helpt u graag in het onderling oplossen van geschillen. Mediation betekent voor u: samen er uitkomen, het voorkomen van gerechtelijke procedures en dus minder kosten en minder tijd. Afhankelijk van het soort geschil kan vaak worden volstaan met tussen de 3 en 7 bijeenkomsten.

Toekomstgericht en zelf weer vooruit kunnen, dat is de aard van mediation. Geen winnaars en verliezers maar 'Win-Win'.